PRIVACYSTATEMENT

Lees meer over onze organisatie, onze manier van werken en de belofte aan onze klanten. En hoor van (misschien wel) jouw toekomstige collega’s waarom
zij destijds kozen voor van Delft Groep en waar zij dagelijks plezier uit halen in hun werk.

Privacy statement ten aanzien van omgang met persoonsgegevens
Wij hebben jouw persoonsgegevens ontvangen ten behoeve van jouw sollicitatie. Een passende verwerking van deze gegevens is een onmisbaar aspect van jouw privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, hebben wij hieronder aangegeven wat er met jouw gegevens gebeurt. Dit is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Doeleinden van de gegevenswerkering
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor de sollicitatieprocedure. Wij vinden het van belang om jouw NAW-gegevens te hebben om het contact met jou te onderhouden, om jouw kennis en werkervaring inzichtelijk te hebben om zo een goede afweging te maken om jou uit te nodigen voor een bakje koffie.

2. Marketingactiviteiten
Wij houden geen gegevens bij zoals het IP-adres van jouw computer, de gegevens die jouw browser meestuurt, etc. Indien je toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kun je contact met ons opnemen. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5.

3. Beveiligingsniveau
Wij beschermen jouw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien je toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kun je contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5.

4. Rechten van betrokkenen
Indien je een relatie met onze organisatie hebt, kun je na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid krijgen om jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

5. Contactgegevens
Je kunt jouw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
Van Delft Groep
T.a.v. HR
Mandenmaker 18
5253 RC Nieuwkuijk
info@vandelftgroep.nl

6. Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen.

‘ONS ENTHOUSIASME
WERKT AANSTEKELIJK’

WIL JIJ GRAAG BIJ ONS KOMEN WERKEN?

STUUR DAN EEN OPEN SOLICITATIE!

Mandenmaker 18
5253 RC Nieuwkuijk

SOLLICITATIEFORMULIER


Open sollicitatie

Persoonlijke informatie

Motivatie

Kennis en ervaring